Operator Systemu Dystrybucyjnego — Elektroenergetycznego

Drukuj
  • Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:
  • DRE-4711–56(25)/2010/2013/864/ŁG z dnia 16 października 2013 r.

ZEM Łabędy sp. z o.o. został wyznaczony operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 05 listopada 2019 r. na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej - udzielonej decyzjami:

  • PEE/186/864/W/1/2/99/AS z dnia 2 listopada 1999 r., zmienionej decyzją:
  • DEE/186-ZTO/864/W/OKA/KT z dnia 30 września 2008 r.,

ZEM Łabędy sp. z o.o. posiada także koncesję na obrót energią elektryczną udzieloną na okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 01 stycznia 2024 roku decyzją:

  • OEE/731/864/W/DRE/2013/BT z dnia 16 maja 2017 r.

Obszar dystrybucji energią elektryczną obejmuje teren i bezpośrednie sąsiedztwo Huty Łabędy S.A.

Pliki do pobrania:

 

Bliższych informacji udzielają pracownicy Zakładu Energetyki:
Tel: (32) 2347 755, (32) 2347 330

Uprawnienia i certyfikaty

Nagrody i wyróżnienia

Realizacje