Operator Systemu Dystrybucyjnego — Gazowego

Drukuj

Zgodnie z decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

  • DRE-4721–1(18)/2010/2013/864/ŁG z dnia 12 lipca 2013 r., oraz jej sprostowaniem:
  • DRE-4721-1(19)/2010/2013/864/ŁG z dnia 23 lipca 2013 r., i zmianami
  • DRG-4721-5(9)/2015/864/MŻ z dnia 29 kwietnia 2015, oraz
  • DRG-4721-13(3)/2015/864/MŻ z dnia 17 września 2015 r.

ZEM Łabędy sp. z o.o. został wyznaczony operatorem systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego na okres od dnia 01 września 2013 r. do dnia 5 listopada 2019 r. na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję paliw gazowych udzielonej decyzjami:

  • PPG/33/864/W/1/2/99/AS z dnia 2 listopada 1999 r., zmienionej decyzją:
  • DPG/33-ZTO/864/W/OKA/2008/KT z dnia 30 września 2008
Obszar dystrybucji paliw gazowych obejmuje teren i sąsiedztwo Huty Łabędy S.A.
ZEM Łabędy Sp. z o.o. posiada także koncesję na obrót paliwami gazowymi udzieloną na okres od dnia 19 maja 2014 do dnia 19 maja 2024 decyzją:
  • OPG/265/864/W/DRG/2014/KL z dnia 15 maja 2014, i zmianami:
  • OPG265A-864/W/OKA/2015JSk z dnia 06 maja 2015
  • OKA.4112.1.2016.2017.AdO1 z dnia 17 luty 2017

Pliki do pobrania:

 Parametry gazu: 01 2014   02 2014   03 2014   04 2014   05 2014   06 2014   07 2014   08 2014   09 2014

Bliższych informacji udzielają pracownicy Zakładu Energetyki:
Tel: (32) 2347 756, (32) 2347 330

Uprawnienia i certyfikaty

Nagrody i wyróżnienia

Realizacje