Postępowanie - wybór firmy audytorskiej.

10.03.2021

Zaproszenie do składania ofert na wybór firmy audytorskiej.

Zaproszenie do składania ofert na wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych spółek z Grupy Kapitałowej Węglokoks oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Węglokoks sporządzonych za lata 2021-2022 z możliwością przedłużenia umowy.

Postępowanie - wybór firmy audytorskiej

Pliki do pobrania:

0. Zaproszenie do składania ofert - firma audytorska

1. SIWZ + schemat GK

2. Wybrane inf. finansowe

3. Formularz Ofertowy

4.0 Instrukcja do formularza cenowego

4.1 Fomularz cenowy

4.1 Fomularz cenowy

5.0 Wzór umowy z audytorem

5.1 Harmonogram

6.0 Zmiana treści SIWZ - 2021.03.24

6.1 Formularz cenowy - zmiana

6.1 Formularz cenowy - zmiana

 

 

 

<