Inne

  • PN-EN ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością
  • PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych - Część 2: Pełne wymagania jakości
  • EN 1090: 2018 Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji oraz certyfikat spawalniczy - klasa wykonania EXC2
  • EN 15085-2:2007 Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych - poziom certyfikacji CL1
  • Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach - kwalifikacja do I Grupy Zakładów Dużych
     
<