Inne

Drukuj
      PION MECHANICZNY

Dział Przygotowania Produkcji
tel. (032) 234 77 28 (25)
fax (032) 234 75 34
e-mail: jwawrzacz@zemlab.com.pl

      PION ENERGETYCZNY

Dyrektor Pionu Realizacji Projektów Usługowych
Tomasz Grzegorczyk
tel. (032) 234 75 21
fax (032) 234 77 38
tel. kom. 600 436 901
e-mail: tgrzegorczyk@zemlab.com.pl

Szef Działu Montaży Elektrycznych
Dariusz Pytlas
tel. (032) 234 75 21
fax (032) 234 77 38
tel. kom. 600 436 902
e-mail: dpytlas@zemlab.com.pl

Szef Pionu Produkcji i Dystrybucji Mediów
Jacek Wilk
tel. (032) 234 77 50
fax (032) 234 77 38
e-mail: jwilk@zemlab.com.pl

Kierownik Oddziału Energii Elektrycznej
Marek Fagasiński
tel. (032) 234 77 55
fax (032) 234 77 38
e-mail: mfagasinski@zemlab.com.pl

Kierownik Oddziału Cieplnego i Gazowego
Paweł Leorman
tel. (032) 234 77 56
fax (032) 234 77 38
e-mail: pleorman@zemlab.com.pl

Główny Specjalista d/s Wsparcia Informatycznego
Wojciech Ławiński
tel. (032) 234 73 29
fax (032) 234 77 38
e-mail: wlawinski@zemlab.com.pl


      POZOSTAŁE

Kierownik Działu Organizacji i Spraw Pracowniczych
Beata Rejniak-Grzegorczyk
tel. (032) 234 77 31
fax (032) 234 75 34
e-mail: brejniak@zemlab.com.pl

Kierownik Logistyki Materiałowej
Wiesław Witas
tel. (032) 234 74 11
fax (032) 234 75 34
tel. kom. 661 917 500
e-mail: wwitas@zemlab.com.pl

Pełnomocnik d/s Systemu Zarządzania Jakoscią
Wojciech Ławiński
tel. (032) 234 73 29
fax (032) 234 77 38
e-mail: wlawinski@zemlab.com.pl

Uprawnienia i certyfikaty

Nagrody i wyróżnienia

Realizacje