Rok 2001

Drukuj
Zabudowa i uruchomienie linii technologicznej dla firmy OASIS
Instalacja schładzania wody obiegowej w firmie ROCA
Instalacja kompleksu odzysku biogazu w oczyszczalni ścieków w Gliwicach
Wykonanie 130 regałów ciężkiego składowania dla firmy GROWEX
Budowa kotłowni zasilanej biogazem w oczyszczalni ścieków w Gliwicach
Instalacja wymiennikowni ciepła w jednostce wojskowej w Bielsku Białej
Wykonanie instalacji filtracji wody w Fabryce Papieru w Kwidzyniu
Budowa linii technologicznej dla niemieckiej firmy SKET

Uprawnienia i certyfikaty

Nagrody i wyróżnienia

Realizacje