Rok 2002

Drukuj
Modernizacja systemu ogrzewania w oparciu o 50 kolektorów słonecznych w DW "Gwarek" w Ustroniu
Wykonanie instalacji solarnej opartej na 30 kolektorach słonecznych do przygotowania c.w.u. w hotelu ?Trojak? w Mysłowicach
Modernizacja instalacji elektrycznej w ZSO nr 3 w Gliwicach
Modernizacja instalacji c.o. w ZSO nr 3 w Gliwicach
Wykonanie instalacji solarnej opartej na 18 kolektorach słonecznych w Elektrowniach Wodnych w Słupsku
Wykonanie i montaż konstrukcji hali targowej w Wieluniu
Modernizacja instalacji c.o. w budynku ZUS-u w Chorzowie I część zadania
Wykonanie zasobników 6-cio komorowych dla firmy MADRO
Wykonanie kontenerów stalowych dla przemysłu tytoniowego
Modernizacja kotłowni gazowej w SP nr 16 w Studzienicach
Wykonanie basenowej instalacji solarnej opartej na 15 kolektorach słonecznych w Tychach

Uprawnienia i certyfikaty

Nagrody i wyróżnienia

Realizacje