Rok 2007

Drukuj
Silosy magazynowe różnych typów - 31 szt.
Elementy rurociągów wody chłodzącej dla Elektrowni Łagisza
Reaktory dla systemu oczyszczania gazów odlotowych z silników o mocy od 160 do 400 kW - 23 szt.

Uprawnienia i certyfikaty

Nagrody i wyróżnienia

Realizacje