Rok 2009

Drukuj
Wykonanie instalacji CO oraz wymiennikowni ciepła w Zespole Szkół im. Orląt Śląskich w Gliwicach
Remont rozrusznika maszyny 2 MW na walcowni średniej Huty Łabedy SA
Wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej przy budowie hali magazynowo-produkcyjnej wydziału Jarzm Huty Łabędy SA
Wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy budowie hali wydziału Jarzm Huty Łabędy
Wykonanie instalacji elektrycznej przy rozbudowie marketu Decathlon we Wrocławiu
Wykonanie kondensacyjnej kotłowni gazowej w zabytkowym Ratuszu w Lwówku Ślaskim

Uprawnienia i certyfikaty

Nagrody i wyróżnienia

Realizacje