Rok 2011

Drukuj
Wykonanie 9 szt silosów dla różnych odbiorców
Odgałęzienia górnicze 5 szt. dla różnych kopalń węgla kamiennego
Stojaki kręgów ciętych 30 szt. dla Huty Łabędy SA
Wykonanie stalowych korpusów 10 szt. dla MTL ASCO RAIL Pyskowice
Wykonanie 2 zbiorników VL14 i VL12 dla PPW Manufacturing AB Szwecja
Konstrukcja wsporcza pod węzeł dla Arcen Polska
Wykonanie 3 szt. zbiorników nierdzewnych dla Remak-Rozruch S.A. Opole
Wykonanie 9 szt. minisilosów dla PROFARB I Gliwice
Instalacja sanitarna stadion Piasta Gliwice Polimex Mostostal
Instalacje elektryczna i wody chłodniczej odlewni Prodlew Kraków
Instalacja wewnętrzna Park Wodny Ruda Śląska Polimex Mostostal
Instalacja elektryczna hali profili zimnogiętych w Hucie Łabędy dla Skanska
Wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej hali magazynowej w TOWAREX Pyskowice
Wykonanie kabiny kraty wstrząsowej
Wykonanie remontu pól remontowych wraz z suwnicą

Uprawnienia i certyfikaty

Nagrody i wyróżnienia

Realizacje