Rok 2013

Drukuj
Montaż instalacji gazów technicznych, pary i ciepła w budowanym zakładzie NGK Ceranics dla Alpine Energie
Montaż instalacji gazów technicznych przy rozbudowie nawy zakładu naprawczego Schenker Rail w Rybniku
Instalacja produkcji spoiw
Wykonanie zbiorników nierdzewnych 130m3-2szt, 3m3-4szt.
Wykonanie silosów 108m3 - 8 szt.
Zasobnik na kruszywa 4x25m3
Wykonanie zbiorników: 30m3, 50m3 - 3 szt.
Instalacja transportu pneumatycznego 360mb
Wykonanie instalacji chłodzenia pieców odlewniczych w Metalodlewie Kraków oraz w ZREMB Nowe Brzesko
Wykonanie instalacji ogrzewania hali produkcyjnej FMG Niwka w Sosnowcu za pomocą gazowzch promienników oraz kotłowni gazowej dla celów CO i CWU
Montaż klimatzyacji w FMG Niwka
Wykonanie instalacji hydrantowej w DB Schenker w Rybniku
Wykonanie instalacji AKPiA w nowym zakładzie Formiki w Pruszkowie
Wykonanie modernizacji suwnicy dla Huty Łabędy S.A.
Wykonanie instalacji elektrycznej dla klimatyzacji w Dziale Zaopatrzenia Huty Łabędy S.A.

Uprawnienia i certyfikaty

Nagrody i wyróżnienia

Realizacje