Rok 2014

Drukuj
Rozjazdy górnicze dla różnych kopalń
Instalacja węzła cieplnego i c.o. w Politechnice Lubelskiej
Konstrukcja i montaż instalacji odlewni oraz instalacji chłodzenia pieców łukowych w Białymstoku
Instalacja grzewcza, chłodu i sprężonego powietrza w Opolu
Różnego rodzaju zbiorniki i silosy
Wykonanie instalacji chłodu i sprężonego powietrza - Opel Polska

Uprawnienia i certyfikaty

Nagrody i wyróżnienia

Realizacje