Uprawnienia i certyfikaty

Drukuj
Zagranicznych jednostek certyfikujących :
 • DVS Zert - Dla spawania elementów konstrukcyjnych ze stali wg EN 1090-2
 • Bureau Veritas - do wytwarzania elementów statków
Urzędu Dozoru Technicznego :
 • do wytwarzania i napraw zbiorników na materiały ciekłe zapalne
 • do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących lub żrących
 • do wytwarzania elementów urządzeń dźwignicowych,
 • do wykonywania napraw i modernizacji suwnic, żurawi stałych i przenośnych, wciągników wciągarek, elementów urządzeń dźwigowych
 • do napraw i modernizacji stałych zbiorników ciśnieniowych, bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, kotłów parowych i wodnych

Instytutu Spawalnictwa:

Świadectwa Kwalifikacyjne:

 • w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów 
  • spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, 2, 3, w szczególności
  • kominów stalowych,
  • rurociągów technologicznych,
  • zbiorników ciśnieniowych,
  • elementów maszyn i urządzeń dla górnictwa, hutnictwa, energetyki, budownictwa oraz ochrony środowiska.
 • procesami spawania 
  • acetylenowo-tlenowego (311)
  • ręcznego łukowego elektrodami otulonymi (111)
  • łukowego drutem elektrodowym litym w osłonie gazu aktywnego (135)
  • łukowego elektr. wolframową w osłonie gazu obojętnego (141)
  • MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym (138)

Certyfikaty jakości :

Inne :
 • wprowadzenie Firmy na listę Kwalifikowanych Poddostawców Mostostalu Kraków i Mostostalu Zabrze

 

Uprawnienia i certyfikaty

Nagrody i wyróżnienia

Realizacje