Instalacje cieplne i wodociągowe

Drukuj

Specjalizujemy się w wykonawstwie instalacji energetycznych przemysłowych i komunalnych. 

Instalacje przemysłowe i technologiczne: 

 • instalacje gazu ziemnego , tlenu , sprężonego powietrza
 • instalacje wody przemysłowej

Instalacje wewnętrzne 

 • wodno - kanalizacyjne
 • centralnego ogrzewania
 • instalacje gazu
 • wentylacja

Ciepłownictwo

 • kompleksowe modernizacje systemów cieplnych
 • wymiennikownie cieplne
 • kotłownie gazowo - olejowe
 • ogrzewanie promiennikami gazowymi , nagrzewnicami
 • układy cieplne z wykorzystaniem skojarzonych źródeł ekologicznych :
  pompy ciepła , kolektory słoneczne
 1. Usługi przesyłowe – świadczone własnymi sieciami rozdzielczymi dla pobliskich przedsiębiorstw , w tym
  1. energii elektrycznej
  2. gazu ziemnego
  3. wody pitnej
  4. gazów technicznych
  5. ścieków socjalnych i przemysłowych
 2. Wytwarzanie i dystrybucja własnymi sieciami
  1. ciepła
  2. powietrza sprężonego
 3. Usługi schładzania urządzeń hutniczych własnymi zamkniętymi obiegami wodnymi
  1. obiegiem czystym
  2. obiegiem brudnym
    

Uprawnienia i certyfikaty

Nagrody i wyróżnienia

Realizacje