Zbiorniki

Drukuj

Bezciśnieniowe:

Przeznaczone do magazynowania następujących mediów:  

 • etylin i oleju napędowego
 • oleju opałowego
 • spożywczych, agresywnych i innych - wymagających wykonania zbiornika ze stali kwasoodpornych

Oferta nasza obejmuje następujące typy zbiorników magazynowych:

 • jedno i dwupłaszczowe - do zabudowy podziemnej i naziemnej
 • dwupłaszczowe wzmocnione - do zabudowy pod jezdnią, drogą itp.
Zbiorniki te wykonujemy w kształcie cylindrycznym (w układzie poziomym lub pionowym) oraz w kształcie prostopadłościennym jako:  
 • jednokomorowe,
 • wielokomorowe
Produkowane przez nas zbiorniki uzyskały:
 • zatwierdzenie przez Urząd Dozoru Technicznego typoszeregu zbiorników z dennicami płaskimi i elipsoidalnymi jednokomorowych i wielokomorowych
 • pozytywną opinię straży pożarnej, wydaną przez Rzeczoznawcę d/s Zabezpieczeń Przeciwpożarowych,
 • pozytywną ocenę pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy wydaną przez Rzeczoznawcę d/s BHP.
 • zatwierdzenie typu zbiorników przez Główny Urząd Miar, jako spełniających wymagania określone w przepisach metrologicznych o zbiornikach pomiarowych
Uwaga:
Oferujemy zbiorniki na indywidualne zamówienie (również wg naszego projektu). Uwzględniamy wtedy pojemność obliczoną w projekcie i założone warunki posadowienia zbiornika.
 
Zabezpieczenie antykorozyjne:
Standardowo zewnętrzna powierzchnia zbiornika zabezpieczona jest antykorozyjnie zestawem epoksydowo - poliuretanowym (zbiorniki naziemne) lub odporną na przebicia elektryczne powłoką poliuretanową (zbiorniki podziemne). Na życzenie możemy wykonać inne powłoki po uzgodnieniu z zamawiającym.

Kontrola przecieku:
W zależności od wymagań Klienta zbiornik jest przystosowany do kontroli szczelności:
 • „mokrego” poprzez mierzenie poziomu płynu międzypłaszczowego
 • „suchego” poprzez wytworzenie i utrzymanie nadciśnienia lub podciśnienia w    przestrzeni międzypłaszczowej albo przez wprowadzenie w tą przestrzeń czujników, podłączonych do centrali, która uruchomi alarm w wypadku zaistnienia przecieku
Gwarancja:
Na konstrukcję stalową zbiornika w wykonaniu standardowym udzielana jest gwarancja na okres do 10 lat.

Termin:
Początek dostaw do uzgodnienia

Transport:
Oferujemy przewóz zbiornika pod wskazany adres w określonym dniu i czasie.
 


Świadczymy usługi śrutowania

Komora o wymiarach 3x3x15 [m], maksymalny ciężar elementu 8 ton.