ZEM Łabędy wykonawcą instalacji sanitarnych i elektrycznych

19.05.2021

ZEM ŁABĘDY głównym podwykonawcą wszystkich instalacji sanitarnych i elektrycznych na obiekcie.
Temat: Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalnym dla PGB Polska w Zabrzu.
<