Produkcja i dystrybucja ciepła

Zgodnie z decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

1. ZEM Łabędy Sp. z o.o. posiada koncesję na wytwarzanie ciepła.

Koncesja nr: WCC/34/864/W/1/2/99/AS z dnia 29 października 1999 r., ważna do 31 grudnia 2030 r.

Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca wytwarzaniau ciepła w następujących źródłach ciepła:

  1. Kotłownia Zakładowa - o mocy cieplnej zainstalowanej 12,0 MWt, zlokalizowana w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45, wyposażona w 3 kotły wodne, opalane gazem wysokometanowym lub awaryjnie olejem opałowym,

  2. Kotłownia CWU - o mocy cieplnej 0,27 MWt, zlokalizowana w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45, wyposażona w 3 kotły wodne opalane gazem ziemnym wysokometanowym.

 

2. ZEM Łabędy Sp. z o.o. posiada koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Koncesja nr: PCC/858/864/W/1/2/99/AS z dnia 29 października 1999 r., ważna do 31 grudnia 2030 r.

Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca przesyłaniu i dystrybucji  ciepła siecią zlokalizowaną na terenie miasta Gliwice, zasilaną z kotłowni    zlokalizowanej  w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonkir 45, w której nośnikiem ciepła jest woada o maksymalnej temperaturze 90 oC.

Pliki do pobrania


Taryfa dla wytwarzania i dystrybucji ciepła

 

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej

 

Wskaźnik nakładu energii nieodnawialnej

 

Efektywność energetyczna systemu ciepłowniczego

<