Polityka Jakości

Głównym celem ZEM „Łabędy” Sp. z o.o. jest wytwarzanie konstrukcji stalowych, produkcja i dystrybucja ciepła, realizacja usług: remontowych, modernizacji i montażu w tym taboru kolejowego, obróbki mechanicznej, energetycznych i elektrycznych, sprawdzania aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz przyrządów do pomiaru długości kąta, spełniających wymagania i oczekiwania Klienta, gwarantujących długie i bezpieczne ich użytkowanie przez odbiorcę.

Powyższe zadania ZEM „Łabędy” Sp. z o.o. realizuje stosując nowoczesne techniki i technologie, zapewniające wysoką jakość usług opierając się na analizie ryzyk i szans przestrzegając obowiązujące normy i wymagania prawne klientów krajowych i zagranicznych.
 

Politykę Systemu Zarządzania Jakością będziemy realizować poprzez:
 

 • realizację celów zgodnie ze strategią spółki z uwzględnieniem kontekstu organizacji oraz zainteresowanych stron,
 • kompleksowość realizowanych usług i dostarczanych wyrobów
 • wysokie parametry jakościowe oferowanych wyrobów i usług oraz posiadanie stosownych certyfikatów i dopuszczeń,
 • terminową realizację dostarczanych produktów i usług, pozbawionych wad, na wysokim poziomie jakościowym,
 • utrzymanie opinii partnera godnego zaufania, rzetelnego, wiarygodnego,
 • rozbudowa zaplecza technicznego poprzez wyposażenie naszej firmy w nowoczesny sprzęt, urządzenia i technologie,
 • unowocześnienie bazy i infrastruktury sprzętowej zapewniając wysoką jakość i terminowość realizowanych usług uzyskując pozytywny efekt ekonomiczny,
 • dobór dostawców surowców, materiałów i usług spełniających wymagania zainteresowanych stron,
 • zaangażowanie wszystkich pracowników w doskonalenie działań związanych z jakością świadczonych usług,
 • podnoszenie kwalifikacji załogi, szkolenia doskonalące prowadzące do poprawy świadomości pracowników w zakresie jakości,
 • ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania w tym skuteczność i efektywności podejmowanych działań w ramach Systemu Zarządzania Jakością


Zarząd Spółki deklaruje zaangażowanie we wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz zapewnia niezbędne zasoby i środki do wdrożenia zasad Polityki Jakości, potwierdzając, że polityka jest zakomunikowana, zrozumiała, stosowana i dostępna we wszystkich obszarach organizacji w tym dla zainteresowanych stron. 

 

<