Formularz kontaktowy

* pola obowiązkowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie ZEM Łabędy Spółka z o.o., 44-109 Gliwice, ul. Anny Jagiellonki 45 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000100023, o kapitale zakładowym w wysokości 12 345 000,00 zł, NIP: 1234567890, REGON: 123456789, Centrala: tel. +48 322 347 310, fax +48 322 347 310, kontakt e-mail: sekretariat@zemlab.com.pl, biuro.zarzadu@zemlab.com.pl.

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych e-mail:sekretariat@zemlab.com.pl.

Przesłane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przetwarzania niniejszego zapytania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia przetwarzania niezgodnego z przepisami RODO.

Przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do przetwarzania niniejszego zapytania.

<