Formularz kontaktowy

* pola obowiązkowe
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie ZEM Łabędy Spółka z o.o., 44-109 Gliwice, ul. Anny Jagiellonki 45 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000079400, o kapitale zakładowym w wysokości 17 564 000,00 zł, NIP: 969-11-93-005, REGON: 276524522 Sekretariat: tel. +48 322 347 510; fax +48 322 347 534, kontakt e-mail: zemoffice@zemlab.com.pl,

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych e-mail: zemoffice@zemlab.com.pl.

Przesłane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na niniejsze zapytanie.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia przetwarzania niezgodnego z przepisami RODO.

Przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do przetwarzania niniejszego zapytania.
<