Zakład Energetyki – OSD

Opis działalności energetycznej:

ZEM Łabędy sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, które swą działalność energetyczną prowadzi głównie na obszarze Huty Łabędy S.A. oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Zakład Energetyki – ZEM, prowadzi następujące rodzaje działalności energetycznej:

 1. Działalność energetyczną koncesjonowaną – prowadzoną na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, i w tym:
   
  a) Dystrybucję energii elektrycznej pobieranej od Operatora - Tauron Dystrybucja S.A., własną siecią rozdzielczą do   odbiorców przemysłowych na terenie i w sąsiedztwie Huty Łabędy S.A.
  b) Obrót energią elektryczną na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  c) Dystrybucję paliw gazowych na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie i w sąsiedztwie Huty Łabędy S.A. , siecią o ciśnieniu do 0,395 MPa,
  d) Obrót gazem ziemnym na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
  e) wytarzanie ciepła w następujących źródłach ciepła:
  - Kotłownia zakładowa
  - Kotłownia CWU
   zlokalizowanych przy ul. Anny Jagiellonki 45 w Gliwicach.
   
  f) przesyłanie i dystrybucję ciepła siecią zasilaną z Kotłowni zakładowej zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Anny Jagiellonki 45.
       2. Działalność energetyczną pozostałą, i w tym dla odbiorców przemysłowych
             zlokalizowanych na terenie Huty:

             a) Produkcję i dystrybucję sieciową powietrza sprężonego,
             b) Dystrybucję sieciową wody pitnej oraz przemysłowej 
             c) Usługi chłodnicze - świadczone przy pomocy własnych zamkniętych wodnych
                  obiegów dla chłodzenia urządzeń walcowniczych i stalowniczych,
            d) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków: socjalnych, przemysłowych i wód
                 opadowych i roztopowych własną siecią kanalizacyjną,
            e) Usługi telefoniczne – dzierżawy łączy - świadczone własną centralą i siecią
                 dla przemysłowych odbiorców lokalnych,
 
       3. Usługi remontowo-modernizacyjne oraz serwisowe urządzeń
           i instalacji energetycznych dla odbiorców lokalnych i krajowych,
 
       4. Usługi wykonania i montażu urządzeń i instalacji energetycznych - u odbiorców
            lokalnych i krajowych.
<