Operator Systemu Dystrybucyjnego — Gazowego

Zgodnie z decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 1. ZEM Łabędy Sp. z o.o.  jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego Koncesja nr: DRE-4721-1(18)/2010/2013/864/ŁG z dnia 12 lipca 2013 r., ważna do 31 grudnia 2030 r.
  Obszar określonyw koncesji na dystrybucję gazu.

 2. ZEM Łabędy Sp. z o.o posiada koncesję na dystrybucję paliw gazowych. Koncesja nr: PPG/33/864/W/1/2/99/AS z dnia 2 listopada 1999 r. , ważna do 31 grudnia 2030

  Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na dystrybucji paliw gazowych na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie i w sąsiedztwie Huty Łabędy S.A. w Gliwicach, sieciąo ciśnieniu 0,395 MPa.

 3. ZEM Łabędy Sp. z o.o. posiada koncesję na obrót paliwami gazowymi
  Koncesja nr: OPG/265/864/W/OKA/2014/KLz dnia 15 maja 2014 r., ważna do 19 maja 2024r.

  Przedmiot działalności objętej niniejsza koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na obrocie paliwami gazowymi na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


Bliższych informacji udzielają pracownicy Zakładu Energetyki:

Tel.: (32) 2347-756, (32) 2347-330
 

Pliki do pobrania:

<