Operator Systemu Dystrybucyjnego — Gazowego

 

Zgodnie z decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

  1. ZEM Łabędy Sp. z o.o.  jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego

Koncesja nr: DRE-4721-1(18)/2010/2013/864/ŁG z dnia 12 lipca 2013 r., ważna do 31 grudnia 2030 r.

Obszar określony w koncesji na dystrybucję gazu.

  1. ZEM Łabędy Sp. z o.o posiada koncesję na dystrybucję paliw gazowych. Koncesja nr: PPG/33/864/W/1/2/99/AS z dnia 2 listopada 1999 r. , ważna do 31 grudnia 2030

    Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na dystrybucji paliw gazowych na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie i w sąsiedztwie Huty Łabędy S.A. w Gliwicach, siecią o ciśnieniu 0,395 MPa.

  2. ZEM Łabędy Sp. z o.o. posiada koncesję na obrót paliwami gazowymi
    Koncesja nr: OPG/265/864/W/DRG/2014/KL z dnia 19 maja 2014 r., ważna do 19 maja 2034r.

    Przedmiot działalności objętej niniejsza koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na obrocie paliwami gazowymi na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Informacja dotycząca sprzedawcy rezerwowego 

Działając na podstawie art. 5aa ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 t.j.) ZEM Łabędy Sp. z o.o. informuje, że jeśli są Państwo zainteresowani wskazaniem sprzedawcy rezerwowego paliwa gazowego, należy skontaktować się z ZEM Łabędy Sp. z o.o

 

Bliższych informacji udzielają pracownicy Zakładu Energetyki: telefon nr: (32) 2347-756, (32) 2347-330


Pliki do pobrania


Taryfa dla dystrybucji gazu

CRG - cena rerencyjna gazu

Ciepło spalania gazu


Taryfa dla sprzedaży rezerwowej gazu


Listy sprzedawców


Plan wprowadzania ograniczeń


Umowy


Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej (IRiESDg)

Konsultacje projektów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej (IRiESDg)


Inne


 

<