Mapa dojazdu

ZEM Łabędy Spółka z o.o.
44-109 Gliwice, ul. Anny Jagiellonki 45
Wjazd bramą nr 2 Huty Łabedy S.A. od ul. Metalowców
tel.: +48 32 234 75 10

Sekretariat
tel. +48 32 234 75 10
e-mail: zemoffice@zemlab.com.pl

<