O nas

ZEM Łabędy Spółka z o.o. to firma, działająca w wielu obszarach przemysłu,  budownictwa przemysłowego, wykonawstwa konstrukcji stalowych i kolejnictwa.  Swoją działalność rozpoczęła w 1999 r. na bazie majątku wydzielonego w wyniku restrukturyzacji Huty Łabędy SA  i w oparciu o lata doświadczeń w prowadzeniu procesów remontowych. Siedziba firmy oraz zaplecze produkcyjne znajduje się na terenie Huty Łabędy S.A. w Gliwicach .

Od samego początku istnienia, podstawową działalnością firmy jest świadczenie usług w zakresie wykonawstwa instalacji elektrycznych, energetycznych i sanitarnych tak w budownictwie przemysłowym jak i infrastrukturalnym oraz wykonawstwo konstrukcji stalowych. Stały rozwój firmy pozwolił poszerzyć zakres funkcjonowania o montaż mechaniczny linii technologicznych oraz remonty  infrastruktury i taboru kolejowego . Obecnie ZEM Łabędy Sp. z o.o.  to sprawnie  działające przedsiębiorstwo, które realizuje inwestycje kompleksowo, często przejmując na siebie rolę generalnego podwykonawcy.

Największy potencjał firmy to ludzie, którzy każdego dnia swoim wysiłkiem i zaangażowaniem podnoszą wartość spółki. To wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska z uprawnieniami projektowymi i wykonawczymi, pracownicy produkcyjni, a także ekipy montażowe i wykonawcze.

W oparciu o zasoby własne i we współpracy z grupą sprawdzonych i doświadczonych podwykonawców oferujemy realizację złożonych przedsięwzięć inwestycyjnych w sposób kompleksowy i profesjonalny.

<