Operator Systemu Dystrybucyjnego — Elektroenergetycznego

Zgodnie z decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 1. ZEM Łabędy Sp. z o.o.  jest operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
  Koncesja nr: DRE-4711-56(25)/2010/2013/864/ŁG z dnia 16  października 2013 r., ważna do 31 grudnia 2030 r.
  Obszar określony  w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.
 2. ZEM Łabędy Sp. z o.o posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej
  Koncesja nr: PEE/186/864/W/1/2/99/AS z dnia 2 listopada 1999 r. , ważna do 31 grudnia 2030 r.
  Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie i w sąsiedztwie Huty Łabędy S.A. w Gliwicach, sieciami o napięciu 110 kV, 30 kV, 6kV oraz sieciami niskiego napięcia.
 3. ZEM Łabędy Sp. z o.o. posiada koncesję na obrót energią elektryczną
  Koncesja nr: OEE/731/864/W/DRE/2013/BT  z dnia 17 lipca 2013 r., ważna do 1 stycznia 2034  r.

  Przedmiot działalności objętej niniejsza koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca obrocie energią elektryczną na potrzeby odbiorców znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Informacja dotycząca sprzedawcy rezerwowego 

Działając na podstawie art. 5aa ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 t.j.) ZEM Łabędy Sp. z o.o. informuje, że w chwili obecnej nie posiada sprzedawców, którzy oferują sprzedaż rezerwową odbiorcom końcowym przyłączonym do naszej sieci dystrybucyjnej. W przypadku, gdy są Państwo zainteresowani wskazaniem sprzedawcy rezerwowego, należy skontaktować się z ZEM Łabędy Sp. z o.o

 

Bliższych informacji udzielają pracownicy Zakładu Energetyki: telefon: (32) 2347-755, (32) 2347-330


Pliki do pobrania


RODO - klauzula informacyjna


Informacja w zakresie stosowania cen maksymalnych

Taryfa dla dystrybucji enerii elektrycznej


Wskaźniki czasu trwania przerw


Wniosek o określenie warunków przyłączenia


Informacja o podmiotach ubiegających się o przylączenie


Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł


Sprzedawcy


Plan remontów


Efektywność energetyczna


Struktura Paliw


Zużycie energii


Magazyny Energii


Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej (IRiESDe)

Konsulatacje Projektów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej (IRiESDe)
 

Umowa Dystrybucyjna


Generalna Umowa Dystrybucyjna

Kodeksy Sieciowe

Przyłączanie jednostek wytwórczych (NC RFG)

Przyłączanie odbioru (NC DC)

Przyłączanie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC)


 

<