Operator Systemu Dystrybucyjnego — Elektroenergetycznego

Zgodnie z decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 1. ZEM Łabędy Sp. z o.o.  jest operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
  Koncesja nr: DRE-4711-56(25)/2010/2013/864/ŁG z dnia 16  października 2013 r., ważna do 5 listopada 2019 r. (przedłużenie w toku)
  Obszar określony  w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej
 2. ZEM Łabędy Sp. z o.o posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej
  Koncesja nr: PEE/186/864/W/1/2/99/AS z dnia 2 listopada 1999 r. , ważna do 5 listopada 2019
  (przedłużenie w toku) Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie i w sąsiedztwie Huty Łabędy S.A. w Gliwicach, sieciami o napięciu 110 kV, 30 kV, 6kV oraz sieciami niskiego napięcia.
 3. ZEM Łabędy Sp. z o.o. posiada koncesję na obrót energią elektryczną
  Koncesja nr: OEE/731/864/W/DRE/2013/BT  z dnia 17 lipca 2013 r., ważna do 1 stycznia 2024  r.

  Przedmiot działalności objętej niniejsza koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca obrocie energią elektryczną na potrzeby odbiorców znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Bliższych informacji udzielają pracownicy Zakładu Energetyki:

Tel.: (32) 2347-755, (32) 2347-330


Pliki do pobrania:Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej:
 Generalna Umowa Dystrybucyjna
 
<