Operator Systemu Dystrybucyjnego — Elektroenergetycznego

Zgodnie z decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 1. ZEM Łabędy Sp. z o.o.  jest operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
  Koncesja nr: DRE-4711-56(25)/2010/2013/864/ŁG z dnia 16  października 2013 r., ważna do 5 listopada 2019 r. (przedłużenie w toku)
  Obszar określony  w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.
 2. ZEM Łabędy Sp. z o.o posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej
  Koncesja nr: PEE/186/864/W/1/2/99/AS z dnia 2 listopada 1999 r. , ważna do 5 listopada 2019
  (przedłużenie w toku) Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie i w sąsiedztwie Huty Łabędy S.A. w Gliwicach, sieciami o napięciu 110 kV, 30 kV, 6kV oraz sieciami niskiego napięcia.
 3. ZEM Łabędy Sp. z o.o. posiada koncesję na obrót energią elektryczną
  Koncesja nr: OEE/731/864/W/DRE/2013/BT  z dnia 17 lipca 2013 r., ważna do 1 stycznia 2024  r.

  Przedmiot działalności objętej niniejsza koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca obrocie energią elektryczną na potrzeby odbiorców znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informujemy, iż dla odbiorców przyłączonych do sieci ZEM Łabędy Sp. z o.o., posiadających umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, sprzedawcą z urzędu jest ZEM Łabędy Sp. z o.o.

 

Bliższych informacji udzielają pracownicy Zakładu Energetyki:

Tel.: (32) 2347-755, (32) 2347-330

 

Informacja dotycząca sprzedawcy rezerwowego 

Działając na podstawie art. 5aa ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 t.j.) ZEM Łabędy Sp. z o.o. informuje iż w chwili obecnej nie posiada sprzedawców, którzy oferują sprzedaż rezerwową odbiorcom końcowym przyłączonym do jego sieci dystrybucyjnej. W przypadku gdy są Państwo zainteresowani wskazaniem sprzedawcy rezerwowego w umowie kompleksowej, należy skontaktować się z ZEM Łabędy Sp. z o.o


Pliki do pobrania:Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej:
 

 
Umowa Dystrybucyjna
 

Generalna Umowa Dystrybucyjna
 
<