Operator Systemu Dystrybucyjnego — Elektroenergetycznego

Zgodnie z decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 1. ZEM Łabędy Sp. z o.o.  jest operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
  Koncesja nr: DRE-4711-56(25)/2010/2013/864/ŁG z dnia 16  października 2013 r., ważna do 31 grudnia 2030 r.
  Obszar określony  w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.
 2. ZEM Łabędy Sp. z o.o posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej
  Koncesja nr: PEE/186/864/W/1/2/99/AS z dnia 2 listopada 1999 r. , ważna do 31 grudnia 2030 r.
  Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie i w sąsiedztwie Huty Łabędy S.A. w Gliwicach, sieciami o napięciu 110 kV, 30 kV, 6kV oraz sieciami niskiego napięcia.
 3. ZEM Łabędy Sp. z o.o. posiada koncesję na obrót energią elektryczną
  Koncesja nr: OEE/731/864/W/DRE/2013/BT  z dnia 17 lipca 2013 r., ważna do 1 stycznia 2024  r.

  Przedmiot działalności objętej niniejsza koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca obrocie energią elektryczną na potrzeby odbiorców znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

RODO - klauzula informacyjna

Informacja dotycząca sprzedawcy z urzędu 

Informacja dotycząca sprzedawcy rezerwowego 

Działając na podstawie art. 5aa ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 t.j.) ZEM Łabędy Sp. z o.o. informuje, że w chwili obecnej nie posiada sprzedawców, którzy oferują sprzedaż rezerwową odbiorcom końcowym przyłączonym do naszej sieci dystrybucyjnej. W przypadku, gdy są Państwo zainteresowani wskazaniem sprzedawcy rezerwowego, należy skontaktować się z ZEM Łabędy Sp. z o.o

 

Bliższych informacji udzielają pracownicy Zakładu Energetyki:

Tel.: (32) 2347-755, (32) 2347-330


Pliki do pobrania:


Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej:
 


Umowa Dystrybucyjna


Generalna Umowa Dystrybucyjna

Kodeksy Sieciowe

Przyłączanie jednostek wytwórczych (NC RFG)

Przyłączanie odbioru (NC DC)

Przyłączanie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC)


 

<