Rada Nadzorcza

1. Piotr Huzarewicz - Przewodniczący RN

2. Aleksandra Zimon-Jędrych - Wiceprzewodnicząca RN

3. Monika Rzepska - Sekretarz RN

4. Paweł Majewski - Członek RN

 

 

<