Aplikuj

* pola obowiązkowe
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie ZEM Łabędy Spółka z o.o., 44-109 Gliwice, ul. Anny Jagiellonki 45 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000079400, o kapitale zakładowym w wysokości
17 564 000,00 zł, NIP: 969-11-93-005, REGON: 276524522.
Sekretariat: tel. +48 322 347 510, fax +48 322 347 534;
Kontakt w sprawie rekrutacji e-mail: rekrutacja@zemlab.com.pl
Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych e-mail: zemoffice@zemlab.com.pl.

Przesłane przez Panią/Pana dane osobowe zawarte w CV będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko zgłoszone w ofercie pracy, jeżeli została wyrażona zgoda również w celu przyszłych rekrutacji.

Podstawą prawną do przetwarzania danych w postaci przesłanego CV jest art. 22 Kodeksu pracy oraz wyrażona zgoda w przypadku podania dodatkowych danych i chęci udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.

Dostęp do przesłanego CV będzie miał wyłącznie dział kadr, zarząd przedsiębiorstwa, osoby kierujące daną komórką organizacyjną, w której prowadzony jest nabór.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV nie będą przekazywane do osób trzecich. Pani/Pana CV ze zgodą dla danego procesu rekrutacji będzie przechowywane wyłącznie do czasu jego zakończenia, po czym zostanie zniszczone. Jeżeli została wyrażona zgoda na udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do przesłanego CV, jego kopii, o ile została wykonana, w celu poprawienia informacji w nim zawartych lub trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzenia przetwarzania niezgodnego z przepisami RODO.

Przesłanie przez Panią/Pana CV jest warunkiem niezbędnym by uwzględnić Panią/Pana w ramach procesu rekrutacyjnego na stanowisko zgłoszone w ofercie pracy oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
<