Siedziba Firmy

ZEM Łabędy Spółka z o.o
44-109 Gliwice, ul. Anny Jagiellonki 45
tel.: (032) 234 75 10, fax.:(032) 234 75 34

NIP: 969-11-93-005
REGON 276524522
KRS 0000079400

Sekretariat 
tel. (032) 234 75 10 
fax (032) 234 75 34 
e-mail: zemoffice@zemlab.com.pl

 

<