Konsorcjum firm ZEM ŁABĘDY i OLKOL

19.05.2021

Konsorcjum firm ZEM Łabędy i OLKOL wykona naprawy na poziomie P4 dwóch lokomotyw manewrowych SM42 typ 6D dla PKP InterCity
<