CARGO PYRZOWICE

Generalnym wykonawcą była firma Skanska
  • Wykonanie instalacji sanitarnej :w hali magazynowej oraz pomieszczeniach socjalno biurowych  : wodno – kanalizacyjnej , grzewczej , gazowej , kotłowni grzewczej wraz z kolektorami słonecznymi
  • Wykonanie kompleksowe instalacji elektrycznej
<