Politechnika Lubelska

Wykonanie wymiennikowni ciepła oraz wykonanie instalacji ciepła technologicznego oraz centralnego ogrzewania Centrum Nowych Technologii Politechniki Lubelskiej

Generalny wykonawca – Polimex Mostostal Siedlce

<