Przebudowa Terminalu B w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach

Firma ZEM ŁABĘDY Sp. z o.o. jako główny wykonawca instalacji sanitarnych i wentylacji mechanicznej

Zakres wykonanych przez nas instalacji to:

- Instalacja wody do celów socjalnych                                                                          

- Instalacja wody do celów p.poż.                                                                                     

- Instalacja kanalizacji sanitarnej                                                                                    

- Instalacja podciśnieniowego odwodnienia dachu        

- Instalacja wody lodowej i klimakonwektorów                                                                

- Instalacja C.O. i C.T.                                                                                                

- Instalacja ogrzewania podłogowego                                                                           

- Instalacja wentylacji mechanicznej        

 

MPL KATOWICE

                  

 

 

 

 

<