ROCA POLSKA

Wykonanie zbiorników , silosów oraz konstrukcji spawanej.

Montaż mechaniczny, elektryczny i hydrauliczny linii technologicznej.

<