Wykonanie przeglądu P3 lokomotywy SM 42

2001

Kontrahent: FERRUM S.A.
<