Wykonanie przeglądów P3 lokomotyw elektrycznych Skoda 182

Kontrahent: DPOV Prerov, Republika Czeska.
<